27.11.2017r.

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro


Numer sprawySOSW6/I/5/2017, SOSW6/RB/1/2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynku oraz wokół budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 mieszczącego się w Krakowie,  przy ul. Niecałej 8.

Termin złożenia ofert:  do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 12:00.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Umowy

Załącznik Nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

06.11.2017r.

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Numer sprawySOSW6/I/4/2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż trzech markiz w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 6 mieszczącego się w Krakowie przy ul. Niecałej 8.

Termin złożenia ofert:  do dnia 10 listopada 2017 r. godz. 12:00.

 

 

SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Rysunek - wymiar i rozmieszczenie markiz

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

03.11.2017r.

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro


Numer sprawy: SOSW6/I/3/2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie monitoringu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6
w Krakowie mieszczącego się w Krakowie przy ul. Niecałej 8.

Termin złożenia ofert:  do dnia 9 listopada 2017 r. godz. 12:00.

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 1c

Załącznik nr 1d

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

 

Informacja o wyborze oferty - załącznik

 

 

30.09.2017r.

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro


Numer sprawy: SOSW6/I/2/2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa internatu znajdującego się na  II kondygnacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 ul. Niecała 8 w Krakowie wraz z niezbędnymi instalacjami oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z przepisami Prawo Budowlane.

 

Termin złożenia ofert:  do dnia 05.10.2017r.  do godz. 15:00

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami zainteresowanymi przedmiotem zamówienia jest: 
dyr. Renata Dubiel, 
tel. 12 268-11-67, 
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

 

Protokół z rozeznania rynku

 

 

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000euro

Sprawa numer: SOSW6/VIII/2/2017

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlano-remontowych na klatce schodowej budynku SOSW nr 6 przy ul. Niecałej 8.

Szczegóły zamówienia w załącznikach:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy:

Załączniki nr 2 - 4 do SIWZ:

Oświadczenie Wykonawcy

Formularz Oferty

Wykaz wykonanych robót

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ do upływu terminu składania ofert nie została założona żadna oferta.