Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 27.04.2018 w naszym Ośrodku odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy, tj. uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas IV-VI szkoły podstawowej, dzięki Społecznym Instruktorom Młodzieżowym z Miejskiego Zarządu Rejonowego PCK w Krakowie, mieli możliwość doskonalenia umiejętności wykorzystywania podstawowych technik udzielania pierwszej pomocy. Program zajęć uwzględniał omówienie najczęściej występujących stanów zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz wykorzystywanie prostych materiałów opatrunkowych w sytuacjach koniecznych. Część ćwiczeń została wykonana z użyciem fantoma. Podsumowaniem spotkania była krótka rozmowa mająca na celu uświadomienie wychowankom tego, jak ważna w dzisiejszych czasach jest szybka i prawidłowa pomoc w ratowaniu życia drugiego człowieka.

M. Lenda