Projekt: " Uczeń-Obywatel".

We wtorek 10 października 2017 roku uczniowie klas VII i klas gimnazjalnych  uczestniczyli w warsztatach wychowania obywatelskiego. Spotkanie poprowadziła pani Teresa Kwinta z Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie. Gościem specjalnym warsztatów  był radny miasta Krakowa pan Adam Migdał, który podzielił się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem  wynikającym z pracy w Radzie Dzielnicy oraz Radzie Miasta Krakowa. Podczas zajęć warsztatowych, uczniowie w grupach stworzonych na wzór komisji działających w radach dzielnic (tj. komisji edukacji i sportu, infrastruktury i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska), wspólnie opracowywali własne propozycje i wnioski dla radnych dzielnicowych. Przed nami kolejny etap projektu-wizyta w Radzie Miasta Krakowa.

 

A.Zych