Gdy aparat słuchowy pomimo regularnej pielęgnacji przestanie funkcjonować, należy zwrócić się do protetyka słuchu. Jednak drobne zakłócenia w jego pracy można usunąć samemu, lokalizując uszkodzenie. Oto wskazówki jak to uczynić:

USTERKI

PRZYCZYNA

SPOSÓB NAPRAWY

APARAT GWIŻDŻE

Uszkodzony wężyk

Wymiana wężyka

Nieprawidłowo umocowana wkładka w małżowinie

Ponowne umocowanie wkładki

Wkładka źle dopasowana

Wykonanie nowego wycisku usznego w gabinecie protetycznym

Ustawione zbyt duże wzmocnienie w aparacie słuchowym

Zmniejszenie wzmocnienia w aparacie słuchowym

BRAK SYGNAŁU
W APARACIE

Aparat wyłączony

Włączenie aparatu

Przełącznik w pozycji „T”

Przestawienie przełącznika na pozycję „M”

Wyładowana bateria

Wymiana baterii

Bateria zatłuszczona

Oczyszczenie baterii suchą chusteczką

Bateria włożona nieprawidłowo

Umieszczenie baterii w komorze w odpowiedni sposób

Wkładka zatłuszczona

Udrożnienie otworów we wkładce

Krople wody w wężyku

Wydmuchanie wody z wężyka

SŁABY SYGNAŁ
Z APARATU

Zużyte baterie

Wymiana baterii w aparacie słuchowym

Zmniejszona percepcja słuchowa

Wskazany kontakt z lekarzem laryngologiem

Nawet wtedy, gdy aparat słuchowy działa bez zarzutu, należy go poddawać regularnemu przeglądowi. Jest to warunek dobrego słyszenia i zachowania warunków gwarancji podanych przez firmę. Co 3 miesiące należy wykonywać tzw. mały przegląd , a raz w roku duży przegląd.