Podsumowanie realizacji Projektu „CYBERNAUCI”

 

Działania związane ze wzmacnianiem bezpieczeństwa uczniów i rozwijaniem ich świadomości zagrożeń  są priorytetem w pracy naszej placówki. Obecnie narażeni jesteśmy nie tylko na niebezpieczeństwa tzw. „świata realnego”, ale również na te, pochodzące ze „świata wirtualnego”. Niestety ten drugi, z racji swojej pozornej anonimowości, stał się jedną z głównych płaszczyzn, w której szerzy się nienawiść, agresja i przestępstwa.

Niewątpliwie Internet ma wiele zalet i dzięki niemu życie staje się wygodniejsze. Trudno wyobrazić już sobie życie bez niego. Jednak wraz ze wzrostem możliwości, jakie daje nam korzystanie z Internetu, wzrasta również liczba cyberprzestępstw i aktów przemocy dokonanych za jego pośrednictwem. Niestety często internauci mają bardzo małą świadomość niebezpieczeństw, jakie im zagrażają. Brak tej świadomości prowadzić może do sytuacji, w której użytkownik Internetu staje się ofiarą lub sprawcą cyberprzemocy.

Aby wzmocnić bezpieczeństwo uczniów podczas korzystania z Internetu w bieżącym roku szkolnym nasz ośrodek przystąpił do projektu „CYBERNAUCI”. Projekt ten realizowany przez  fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas miał na celu kompleksowe kształtowanie bezpiecznych zachowań w sieci oraz podniesienie kompetencji Nauczycieli, Rodziców i Uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

Dzięki przystąpieniu szkoły do projektu „CYBERNAUCI” przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów w trzech grupach wiekowych - tak, by omawiane treści dostosowane były do wiedzy i umiejętności naszych dzieci i młodzieży. W ramach projektu zorganizowane były również dwa szkolenia: jedno dla rodziców, drugie dla nauczycieli, prowadzone przez Panią Ekspert zajmującą się na co dzień tematyką bezpieczeństwa w Internecie. Dzięki spotkaniu z Nią słuchacze mogli podnieść swoją świadomość oraz uzupełnić wiedzę nt. nowych cyberzagrożeń, a także nabyć praktycznych umiejętności dotyczących zabezpieczenia się przed nimi.

Należy podkreślić, że dzięki warsztatom i szkoleniom uczniowie oraz ich rodzice dowiedzieli się jak radzić sobie z cyberagresją, która niestety coraz częściej dotyka nastolatków oraz gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach. Rodzice stali się bardziej świadomi zagrożeń, jakie czyhają na ich dzieci w wirtualnym świecie oraz otrzymali gotowe propozycje rozwiązań i strategii, które pomogą im dbać o bezpieczeństwo online. Nauczyciele otrzymali źródła z materiałami edukacyjnymi oraz informację o tym, jak powinni reagować i gdzie szukać pomocy w sytuacji wystąpienia aktów cyberprzemocy.

„Pamiętaj, że wszystko co czynisz w życiu zostawia jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego co robisz” – niech taka myśl stanie się podsumowaniem przeprowadzonego projektu. Mamy nadzieję, że świadomość zagrożeń zarówno u uczniów, jak również ich Rodziców, zaowocuje bardziej rozważnym i kontrolowanym korzystaniem z dobrodziejstw Internetu, a także wzmocni zaufanie między dziećmi i ich rodzicami.

 M. Syska-Potoczek

Zasady Bezpiecznego Korzystania z Internetu

13 maja 2019

Poniżej znajdują się zasady bezpiecznego korzystania z Internetu - czy zawsze o nich pamiętasz? Zasady Bezpiecznego Korzystania z Internetu

Podsumowanie realizacji Projektu „CYBERNAUCI”

23 lutego 2019

Podsumowanie realizacji Projektu „CYBERNAUCI” Działania związane ze wzmacnianiem bezpieczeństwa uczniów i rozwijaniem ich świadomości zagrożeń są priorytetem w pracy naszej placówki. Obecnie narażeni jesteśmy nie tylko na niebezpieczeństwa tzw. „świata realnego”, ale również na te, pochodzące ze „świata wirtualnego”. Niestety ten drugi, z racji swojej pozornej anonimowości, stał się jedną z głównych płaszczyzn, w której szerzy się nienawiść, agresja i przestępstwa.