Spotkanie z poetą

Światowy Dzień Poezji obchodzony jest 21 marca. W naszej szkole na spotkanie promujące poezję zaprosiliśmy specjalnego Gościa - ks. Piotra Pałasza, autora czterech tomików rozważań pisanych wierszem, katechetę klas gimnazjalnych.

Na początku przypomnieliśmy cechy poezji, a uczennice klasy VII b recytowały wiersze Księdza Piotra z tomiku „A ja, kim jestem?”. Następnie Gość opowiedział uczniom o swojej twórczości: zainteresowaniach i inspiracjach, ulubionych wierszach i poetach, wyborze tematów, powstawaniu własnych wierszy i kolejnych planach literackich. Młodzież interesowała się szczegółami związanymi z pisaniem poezji (np. czy istnieje recepta-instrukcja) i reakcjami czytelników na wierszowane rozważania nad Ewangelią. Dopytywali też o Jego wiersze dla dzieci, zachęcali do podjęcia tematyki związanej z nimi. Ksiądz Piotr promując poezję, zalecał czytanie literatury, przypominał o wpływie czytelnictwa na rozwój języka, a zwłaszcza słownictwa. Nasz Gość wziął też udział w pojedynku organizowanym przez klub gier planszowych „Nauczyciele kontra uczniowie”. Podczas gry „Dixit”, do  każdego z prezentowanych wierszy musiał wybrać ilustrację najlepiej obrazującą czytany utwór. Na koniec spotkania każdy uczestnik otrzymał w prezencie od ks. Piotra Pałasza tomiki jego wierszy i zakładki z autografami.

Bardzo serdecznie dziękujemy za inspirujące spotkanie, życzymy bogactwa tematów, wytrwałości i wiernych czytelników.

A.Jer , K.Łaptaś , K.Gacek