Matematyczne potyczki

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wspólnie z rodzicami uczestniczyli w zajęciach przybliżających czynnościowe nauczanie matematyki. Zaproponowane ćwiczenia dotyczyły utrwalania umiejętności w zakresie działań matematycznych oraz obliczeń zegarowych i pieniężnych.

Uczniowie podzieleni na grupy, kolejno wykonywali zadania przygotowane na trzech stanowiskach. Przy pierwszym stanowisku, korzystając z różnych liczmanów, dzieci rozwijały umiejętność dodawania i odejmowania. Na drugim stanowisku uczniowie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej doskonalili umiejętność odczytywania godzin na zegarze. Z kolei na trzecim stanowisku proponowana była zabawa tematyczna „Sklep”, która wymagała wykazania się umiejętnością stosowania zwrotów grzecznościowych w sytuacji dokonywania zakupów oraz sprawnego obliczania kwot pieniędzy i reszty z zakupów. Każda grupa, która poprawnie wykonała zadania matematyczne przy kolejnych stanowiskach, otrzymywała jeden fragment układanki. Podsumowaniem zajęć było wspólne układanie ilustracji, prezentującej te sfery życia codziennego, w których wykorzystujemy umiejętności matematyczne.

 

B. Woźna, M. Treśka-Kiryłów, B. Kalista