Global Money Week na Niecałej

Po raz pierwszy szkoła na Niecałej wzięła udział w akcji „Global Money Week”. Organizowane już po raz siódmy Światowe Dni Pieniądza mają na celu poszerzanie u dzieci i młodzieży tych umiejętności, które są niezbędne do podejmowania świadomych decyzji finansowych oraz do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu. Hasło tegorocznej akcji ”Pieniądze się liczą” zwracało uwagę na ważną rolę finansów w życiu codziennym.

W ramach akcji przez cały tydzień tj. od 12 do 18 marca prowadziliśmy wiele różnych działań związanych z promowaniem przedsiębiorczości:

  • biblioteka szkolna zachęcała uczniów do wypożyczania książek, których tematyka związana jest z ekonomią,

  • członkowie Klubu Gier Planszowych „Planszaki z Niecałej” codziennie zapoznawali swoich kolegów z grami, których fabuła nawiązuje do świata finansów,

  • w grupach internatowych odbywały się różne zajęcia dotyczące gospodarowania pieniędzmi, a w środę zorganizowany został konkurs wiedzy pod tytułem „Pieniądz się liczy”, który sprawdził wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu rozsądnego posługiwania się środkami płatniczymi,

  • uczniowie uczestniczyli w przeprowadzonych przez pracowników Banku PKO warsztatach dotyczących finansów,

  • w ramach konkursu plastycznego „Pieniądz się liczy” dzieci wykonały skarbonki.

K. Gacek