Czas karnawału – ćwiczenia w posługiwaniu się kalendarzem

Temat karnawału oraz obchodzonych w tym okresie tradycji (np. tradycja Tłustego Czwartku) oraz świąt (np. święto Trzech Króli, Popielec), stały się pretekstem do ćwiczeń w korzystaniu z kalendarza.

Mali podopieczni z grupy I na osi czasu zaznaczali początek i koniec karnawału oraz przyporządkowywali dni tygodnia do poszczególnych dat. Dzieci podjęły się także zadań o charakterze matematycznym i obliczały czas trwania karnawału oraz przeliczały dni na tygodnie. Okazało się, że wychowankowie nie mają trudności w posługiwaniu się kalendarzem i chętnie z niego korzystają.

R. Jasiurkowska