Konkurs wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej „ Mały Ratownik”

21 VI 2017 roku w naszym Ośrodku odbyła się III edycja konkursu „ Mały Ratownik”. Konkurs był podsumowaniem wiedzy i umiejętności zdobytych przez naszych wychowanków podczas zajęć tematycznych, a także w trakcie warsztatów przeprowadzonych w naszej szkole przez Społecznych Instruktorów Grupy SIM w Krakowie.

Celem konkursu była popularyzacja zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz aktywizowanie młodzieży do jej niesienia. Młodzież miała możliwość pogłębienia posiadanej wiedzy na temat współczesnych zagrożeń życia i zdrowia oraz przypomnienia i utrwalenia zasad bezpiecznego zachowania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

M. Lenda